LATEST BLOG ARTICLES

หากคุณกำลังคิดหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณ คุณควรรู้ไว้ด้วยว่าการสร้างแบรนด์แบบสตาร์ทอัพนั้นจะต้องใช้ความสา ...

เมื่อคุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมา การนำเสนอแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักก็มักจะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากกการสร้างแบรนด์นั้น แต่ท ...

การเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การมีคนเคารพยำเกรงเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ผู้นำทุกคนควรจะมีคือบุคลิกลักษณะที่สามารถทำให้พนักงานเกิดค ...

การเลือกจ้างใครสักคนมาทำงานให้แก่องค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากต้องการหาบุคคลที่เหมาะสมอย่างแท้จริงเพื่อมาทำงานกลับไม่ใช่เรื่อ ...

การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการหนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัครงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถคัดเลือกพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเลือกคำถา ...

หากคุณต้องการที่จะจ้างคนมาทำหน้าที่สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณ หรือหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหางานในด้านนี้อยู่ ...

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยจัดการให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการดูแลชีวิตความเป็นอย ...

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) คือ การบริหารจัดการคนในองค์กร โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การดูแลและพัฒนาบ ...