ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน เป็นสิ่งสำคัญขององค์กร เพราะการปฎิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ จะทำงานล่าช้าและเกิ ...

หากพูดถึงความเสี่ยงทุกคนจะมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอื่นๆที่มีความเสี่ยงอีกมากมา ...

ทุกบริษัทแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐ ย่อมมีความเสี่ยงด้วยกันทั้ ...

ก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความเสี่ยงคืออะไร เราจะสรุปง่ายๆ ให้ว่า ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้ ...

ทุกๆ การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้ว มีตั้งแต่ความเสี่ยงขององค์กร ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทาง ...