เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์กับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตใจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กาอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวิธีการสื่อสารและโต้ตอบกันของผู้คน ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของคนเราได้อีกด้วย มีงานวิจัยมากมายได้ระบุไว้ว่าการใช้งานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลานานๆ อาจมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาณของอาการโรคซึมเศร้า ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ตนเองของเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะการเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่เป็นผลเสียต่ออาการทางจิตใจที่ควรรีบเร่งแก้ไขไม่ให้เกิดความบานปลาย

การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับอาการซึมเศร้า

การพัฒนาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยทำให้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมกว้างขึ้น ขณะที่ลดความสัมพันธ์ในการสื่อสารกันระหว่างครอบครัวน้อยลง พฤติกรรมบนโลกออนไลน์เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยในการประเมินภาวะซึมเศร้าได้ สำหรับผู้ที่มีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจะเป็นตัวช่วยในการเยียวยาปัญหาทางจิตใจได้เป็นอย่างดี ในขณะที่บางคนอาจเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหนีให้พ้นไปจากปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและคนใกล้ชิดลดน้อยลง จึงเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวและภาวะอาการซึมเศร้าได้

สังคมออนไลน์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง

ทุกคนบนโลกนี้ล้วนแต่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่ว่าสังคมนั้นเป็นโลกที่แท้จริงหรือเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตก็ตาม ต่างกันบ้างตรงที่ในโลกออนไลน์นั้นสิ่งต่างๆ จะปรากฏผลให้เราเห็นชัดเจนได้ง่ายดายกว่าความเป็นจริง ทั้งจำนวนของผู้คนที่จะแสดงความเห็นในเรื่องราวของเรา คนที่กดบวกให้กับโพสต์ หรือบางคนอาจโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจเข้าไปสื่อสารด้วยเลย ข้อเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง บางคนที่ขาดความเคารพนับถือตัวเองอยู่แล้วก็ยิ่งรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าลง และอาจพยายามเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีผิดๆ ได้อย่างง่ายดาย สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วก็ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่น้อยที่นิยมชมชอบการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบกับคนอื่นๆ ความเห็นเหล่านี้อาจบั่นทอนความรู้สึกมีคุณค่าให้ลดน้อยลง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทาจิตใจขึ้นมาได้

การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

การที่คนเราสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายๆ ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสพติดต่อสิ่งเหล่านั้นด้วย เมื่อสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยให้เราเข้าถึงการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดได้ตลอดเวลา ความคาดหวังว่าจะได้รับการสนทนากับพวกเขาก็จะไม่จางหายไปอย่างหายได้ นั่นทำให้คนเราหมั่นเข้าไปตรวจดูยังสื่ออินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ พวกเขาอยากทำให้แน่ใจว่าจะสามารถตอบกลับคำทักทายของเพื่อนได้ทันทีโดยที่ไม่พลาดอะไรไป นอกจากนี้ผู้คนยังสนใจที่จะรู้เรื่องราวที่ตนเองหลงใหล อยากติดตามข้อมูลของคนที่ตนเองสนใจ จึงทำให้เกิดความกระวนกระวายและกระหายที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็ว นานเข้าผู้คนก็จะพบว่าตนเองไม่สามารถที่จะหยุดความต้องการเหล่านั้นไว้ได้ เพราะพวกเขาได้เสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปแล้วนั่นเอง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นความก้าวหน้าทางสังคมที่ช่วยให้เราไม่จมอยู่กับโลกเล็กๆ ใบเก่า ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงโลกใบกว้างได้อย่างดี แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น การใช้เวลาบนโลกอินเตอร์เน็ตที่มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน อาจทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ รวมถึงสุขภาพจิตใจของเราด้วย การใช้สื่ออย่างชาญฉลาดอาจช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของเราให้หายได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีโอกาสที่เราจะได้ผลกระทบในเชิงลบอยู่ไม่น้อย ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตใจจึงควรใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าระมัดระวัง หากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตก็ขอแนะนำให้หนีไปพักผ่อนในชีวิตจริงบ้าง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง